El Reial Club Nàutic de Tarragona us agraeix la vostra visita al nostre lloc web.

Condicions: Reial Club Nàutic de Tarragona, d’ara endevant RCNT, es el propietari d’aquest lloc web i de tots els continguts que hi apareixen excepte indicació expressa.

En accedir i utilitzar aquest lloc web, l’usuari accepta els termes i condicions detallats a continuació, sense condicionament de que el RCNT pugui canviar els termes i condicions en qualsevol moment i segons el seu propi criteri. Es recomana, per tant, examinar-los amb regularitat.

Utilització
Els continguts d’aquest lloc web, només poden ser utilitzats amb finalitats informatives personals. Això implica que l’usuari pot veure, copiar, imprimir i distribuir qualsevol document publicat aquí per RCNT, sempre i quan no es faci amb finalitats comercials, que es faci referència a la font i que es faci constar la propietat del copyright.

Cap contingut d’aquest lloc web pot ser modificat, tramés, reproduït, publicat, cedit, transferit o venut sense previ consentiment escrit del RCNT.

Reial Club Nàutic de Tarragona (Entitat d’Utilitat Pública)
Port esportiu s/n · Edifici Club Nàutic
43004 TARRAGONA
Telf. 977.240.360
Fax 977.222.417
info@rcntarragona.org

Marques comercials i Copyright
Es prohibeix la utilització de marques, logotips, texts, imatges i aplicacions, sense autorització prèvia d’acord amb el paràgraf anterior.

Política d’Informació
La informació que es proporciona d’acord a com ha estat creada i sense ànim de generar confusió o desinformació.

El RCNT no garanteix la exactitud i veracitat de la informació que apareix al seu lloc web.

El RCNT no es compromet a actualitzar la informació o els continguts d’aquest lloc web. Poden fer-se canvis a la informació en qualsevol moment i sense avís previ que seran incorporats a les noves edicions del lloc.

El RCNT no es fa responsable en cap cas de les conseqüències directes o indirectes, penals, incidentals, especials, resultants o altres perjudicis que sorgeixin en connexió i utilització o mal ús d’aquest lloc web o els seus continguts.

Altres pàgines
Aquest lloc web pot contenir enllaços a llocs web propietat de tercers, en base a una relació temàtica amb les activitats del RCNT i acceptat pel referenciat.
No obstant, si vostè considera que el seu lloc web no ha de ser accessible d’aquesta forma, si us plau, informi’ns per tal de corregir aquesta situació.

El RCNT no se responsabilitza dels continguts ni de qualsevol altre tema relacionat amb aquests llocs web.

PROTECCIÓ DE DADES

Consulteu l’apartat de Política de Privacitat en aquest lloc web.

Política de privacitat
Per a poder accedir a alguns dels serveis continguts a la pàgina web www.rcntarragona.org, és possible que, mitjançant l’emplenament d’un formulari, se sol·licitin a l’usuari algunes dades personals.

En aquest sentit, i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat del Reial Club Nàutic de Tarragona, creat per a la gestió, administració, prestació i millora dels serveis oferts a través del lloc web, així com per informar als usuaris sobre les notícies i els serveis oferts..

Reial Club Nàutic de Tarragona, aplica a totes les dades personals contingudes als seus fitxers les mesures de seguretat estipulades al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal; comprometent-se a guardar el degut secret sobre els mateixos.

L’usuari podrà en tot moment exercitar els drets relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del DNI, a:

Reial Club Nàutic de Tarragona (Entitat d’Utilitat Pública)
Port esportiu s/n · Edifici Club Nàutic
43004 TARRAGONA
Telf. 977.240.360
Fax 977.222.417
info@rcntarragona.org