Comunicat Passaport COVID

Informem que després de la publicació de l’AUTO 869/21 de la Sala Contencioso Administrativa Secció 3ª del TSJC, a partir de demà divendres 26/11/21 procedirem a desactivar l’accés automàtic al club als socis majors de 12 anys. Per poder activar-lo novament serà necessari presentar al personal d’atenció al públic del club el certificat COVID.

En cas de vacunats o superadors de la malaltia els darrers 6 mesos: S’atorgarà el lliure accés al club durant els 15 dies previstos per la mesura.

Si en lloc de presentació del certificat COVID de vacunació, es presenta un de PCR, es donaria accés per un dia.

Si no s’està en possessió de cap dels certificats anteriors, lamentablement no es podrà permetre l’accés als espais interiors del club.

Estan exonerats de la mesura i de la presentació del certificat els menors de 12 anys o els usuaris que utilitzin espais a l’aire lliure.