Curs de rem per a Adults | Curso de remo para Adultos

CATALÀ

Rem Olímpic i Rem de Mar

Objectiu: Conèixer l’esport del Rem i dotar als cursetistes de la independència necessària per a desenvolupar-se en el riu i en la Mar

Lloc: Hangar de Rem RCNTarragona (El Serrallo) i instal·lacions del Club (Port Esportiu)

Places: 10 places disponibles (5 per torn)

Dies: dissabte 11, diumenge 12, dissabte 18 i diumenge 19 de Julio

Horari:
Dia 1 Dissabte 11: 16:00h. a 17:30h.
Dia 2 Diumenge 12: 9:00h. a 10:30h. o 10:30h. a 12:00h.
Dia 3 Dissabte 18: 16:00h. a 17:30h. o 17:30h. a 19:00h.
Dia 4 Diumenge 19: 9:00h. a 10:30h. o 10:30h. a 12:00h.

Preus: 50€ Socis / 60€ No Socis

Inscripció: 649782891

Estructura del Curs:

Dia 1:

  • Visita a l’Hangar: Reconeixement de les instal·lacions, mostra dels diferents tipus de pots, pales i materials.
  • Introducció al Rem: Presentació audiovisual sobre el Rem, incidint en modalitats, classes i tècnica del rem.
  • Rem Tècnic: Aprenentatge del moviment propi de la remada, correcció d’errors i realització d’exercicis sobre el simulador de rem.
  • Flexibilitat: Realització d’una taula d’estiraments adequada per a després d’haver practicat el rem

Dia 2:

  • Explicació transporti i cura del material
  • Sortida a l’Aigua: Primera presa de contacte amb el material en el mitjà aquàtic. Adaptació i exercicis d’equilibri en pots d’iniciació.

Dia 3:

  • Sortida a l’Aigua: Comentar dubtes o aspectes a corregir de la sessió anterior. Explicació de les maniobres pròpies i realització d’exercicis d’habilitat per a familiaritzar-se amb elles.

Dia 4: (Instal·lacions RCNTarragona):

  • Sortida a la Mar: Transferència de l’aprenentatge i explicació de les particularitats del Rem de Mar (seguretat, protocol sortida a l’aigua, cura del material, …).
  • Conclusions del curs.

Per a qualsevol informació trucar al telèfon descrit.

CASTELLÀ

Remo Olímpico y Remo de Mar

Objetivo: Conocer el deporte del Remo y dotar a los cursillistas de la independencia necesaria para desenvolverse en el río y en el Mar

Lugar: Hangar de Remo RCNTarragona (El Serrallo) e Instalaciones del Club (Puerto Deportivo)

Plazas: 10 plazas disponibles (5 por turno)

Días: sábado 11, domingo 12, sábado 18 y domingo 19 de Julio

Horario:
Día 1 Sábado 11: 16:00h. a 17:30h.
Día 2 Domingo 12: 9:00h. a 10:30h. o 10:30h. a 12:00h. (5 personas por turno)
Día 3 Sábado 18: 16:00h. a 17:30h. o 17:30h. a 19:00h. (5 personas por turno)
Día 4 Domingo 19: 9:00h. a 10:30h. o 10:30h. a 12:00h. (5 personas por turno)

Precios: 50€ Socios / 60€ No Socios

Inscripción: 649782891

Estructura del Curso:

Día 1:

– Visita al Hangar: Reconocimiento de las instalaciones, muestra de los diferentes tipos de botes, palas y materiales.

– Introducción al Remo: Presentación audiovisual acerca del Remo, incidiendo en modalidades, clases y técnica del remo.

– Remo Técnico: Aprendizaje del movimiento propio de la remada, corrección de errores y realización de ejercicios sobre el simulador de remo.

– Flexibilidad: Realización de una tabla de estiramientos adecuada para después de haber practicado el remo

Día 2:

– Explicación transporte y cuidado del material

– Salida al Agua: Primera toma de contacto con el material en el medio acuático. Adaptación y ejercicios de equilibrio en botes de iniciación.

Día 3:

– Salida al Agua: Comentar dudas o aspectos a corregir de la sesión anterior. Explicación de las maniobras propias y realización de ejercicios de habilidad para familiarizarse con ellas.

Día 4: (Instalaciones RCNTarragona):

– Salida al Mar: Transferencia del aprendizaje y explicación de las particularidades del Remo de Mar (seguridad, protocolo salida al agua, cuidado del material, …).

– Conclusiones del curso.

Para cualquier información adicional llamad al teléfono descrito.