El Reial Club Nàutic de Tarragona ha estat distingit amb la Placa Olímpica al Mèrit Esportiu que atorga el Comitè Olímpic Espanyol

CATALÀ

El Comitè Executiu del Comitè Olímpic Espanyol, en la sessió IX-20 celebrada el passat 17 de novembre, va acordar, per unanimitat, concedir al REAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA la Placa Olímpica al Mèrit Esportiu, en reconeixement a la important tasca i a la contribució amb els esports nàutics que realitza des de fa més de cent anys.

La junta de Reial Club Nàutic de Tarragona ha rebut amb enorme satisfacció la notícia d’aquest important guardó, una nominació proposada per la Federació Espanyola de Rem a través de la seva presidenta Assumpció Loriente, la data de lliurament del qual serà coneguda més endavant.

El Club valora molt positivament aquest reconeixement pel seu significat i agraeix l’esforç i el suport de totes les persones i institucions que ho han fet possible. Per a la Junta del RCNT és també el reconeixement a la feina de totes les juntes anteriors i, per descomptat, a aquells primers “xiflats”, com es va conèixer en l’inici del club a aquells joves que es divertien remant i navegant com ho feien els pescadors.

Enhorabona club!

Felicitats a tots els socis i sòcies!


El Reial Club Nàutic de Tarragona ha sido distinguido con la Placa Olímpica al Mérito Deportivo que otorga el Comité Olímpico Español

 

CASTELLANO

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español, en la sesión IX-20 celebrada el pasado 17 de noviembre, acordó, por unanimidad, conceder el REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA la Placa Olímpica al Mérito Deportivo, en reconocimiento a la importante tarea y a la contribución con los deportes náuticos que realiza desde hace más de cien años.

La junta de Real Club Náutico de Tarragona ha recibido con enorme satisfacción la noticia de este importante galardón, una nominación propuesta por la Federación Española de Remo a través de su presidenta Asunción Loriente, la fecha de entrega del cual será conocida más adelante.

El Club valora muy positivamente este reconocimiento por su significado y agradece el esfuerzo y el apoyo de todas las personas e instituciones que lo han hecho posible. Para la Junta del RCNT es también el reconocimiento al trabajo de todas las juntas anteriores y, por supuesto, a aquellos primeros “chiflados”, como se conoció en el inicio del club a aquellos jóvenes que se divertían remando y navegando como lo hacían los pescadores.

¡Enhorabuena club!

¡Felicidades a todos los socios y socias!