Enquesta als participants de les regates socials de creuers

Des de la comissió de creuers a causa de les restriccions vigents per la prevenció de la Covid-19 i davant la impossibilitat de poder convocar una reunió presencial amb tots els socis adscrits a la Secció de Creuers del RCNT us presentem una enquesta a fi i efecte de recollir les màximes opinions possibles i poder presentar un calendari i pressupost el més ajustat possible a les necessitats i/o voluntats de la majoria.
Només es comptabilitzaran les respostes dels armadors (un armador per embarcació).
Totes les respostes seran confidencials i només es faran públics els resultats finals.