GIMNÀS A L’ EXTERIOR

Seguint les indicacions de realitzar activitats a l’aire lliure, hem traslladat part de la maquinària del gimnàs del club al passadís exterior que hi ha a les nostres instal·lacions per tal que puguis continuar exercitant-te amb les màximes garanties de seguretat.

La reserva serà obligatòria mitjançant la plataforma “Mi Club Online”, en franges d’una hora i màxim amb 4 participants, i serà indispensable l’ús de la mascareta en tot moment així com respectar la distància de seguretat i la desinfecció del material.