IMPORTANT: Restriccions de mobilitat per a socis/es

Després d’una rectificació per mitjà dels canals oficials de la Secretaria General de l’Esport, informem que existeix un error de redacció/interpretació al FAQS resum de restriccions vigents en àmbit esportiu que permet als esportistes federats desplaçar-se durant el confinament perimetral dels CAPS DE SETMANA per anar a realitzar activitat física.

Aquesta afirmació del FAQS, NO ÉS CERTA i no està recollida a la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre que prorroga les mesures en matèria sanitària per la crisi de la COVID.

Per tant, recomanem que durant el confinament perimetral de caps de setmana només assisteixin al club o als entrenaments de les seccions els socis i/o els federats de les corresponents seccions esportives convivents al municipi de Tarragona.

Si l’evolució de les dades és positiva, al tram dos previst per la setmana del 7 de desembre, el confinament durant els caps de setmana passaria a ser comarcal.