NOTA ACLARIDORA SOBRE LES ÚLTIMES INFORMACIONS PUBLICADES EN PREMSA I ANUNCIADES PER L’ ASSOCIACIÓN DE AMARRISTAS

Català

La junta del Reial Club Nàutic de Tarragona, desitja aclarir a tots els socis del club, i als amarradors, localistes i usuaris de panyols de Nautic Tarragona SA, que està treballant de manera constant, transparent i àrdua per a aconseguir garantir la continuació i la viabilitat del projecte de renovació del Port Esportiu la segona fase del qual està a punt de començar i així deixar enrere anys de descuit i desídia que van portar les instal·lacions actuals a l’estat de decadència en les quals es troben.

Per a aquesta junta, temes com la seguretat, l’eficiència energètica, la mobilitat i adequació de l’entorn als nous temps, així com la viabilitat econòmica del projecte, són una prioritat.

Qualsevol usuari i/o soci del club té les portes obertes per a sol·licitar informació, verificar dades i sol·licitar una reunió amb la presidenta del Club per a conèixer qualsevol detall si així ho creu oportú.

Quan el club rebi la notificació de la querella presentada per l’Associación de Amarristas a la qual fan referència els mitjans de comunicació, informarem els socis del club sobre cadascun dels punts que es publiquin en ella.

En paral·lel, continuarem treballant perquè el club continuï creixent i millorant i perquè el Port Esportiu es converteixi en un dels millors ports esportius de Catalunya, garantint la seguretat i el gaudi de tots els nostres socis i usuaris.

Cordialment
La junta del RCNT


Castellano

NOTA ACLARATORIA SOBRE LAS ÚLTIMAS INFORMACIONES PUBLICADAS EN PRENSA Y ANUNCIADAS POR LA ASOCIACIÓN DE AMARRISTAS

La junta del Reial Club Nàutic de Tarragona, desea aclarar a todos los socios del club, y a los amarristas, localistas y usuarios de pañoles de Nautic Tarragona SA, que está trabajando de manera constante, transparente y ardua para conseguir garantizar la continuación y la viabilidad del proyecto de renovación del Port Esportiu cuya segunda fase está a punto de comenzar y así dejar atrás años de descuido y desidia que llevaron las instalaciones actuales al estado de decadencia en las que se encuentran.

Para esta junta, temas como la seguridad, la eficiencia energética, la movilidad y adecuación del entorno a los nuevos tiempos, así como la viabilidad económica del proyecto, son una prioridad.

Cualquier usuario y/o socio del club tiene las puertas abiertas para solicitar información, verificar datos y solicitar una reunión con la presidenta del Club para conocer cualquier detalle si así lo cree oportuno.

En cuanto el club reciba la notificación de la querella presentada por la Asociación de Amarristas a la que hacen referencia los medios de comunicación, informaremos a los socios del club sobre cada uno de los puntos que se publiquen en ella.

En paralelo, seguiremos trabajando para que el club siga creciendo y mejorando y para que el Port Esportiu se convierta en uno de los mejores puertos deportivos de Catalunya, garantizando la seguridad y el disfrute de todos nuestros socios y usuarios.

Cordialmente
La junta del RCNT