Modificació als horaris nocturns del club

Informem que tal com indica la resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, els horaris de tancament del club així com els de la secretaria i atenció al públic es veuran modificats per tal de donar compliment a la nova normativa:

Horaris vàlids fins a la finalització de les mesures extraordinàries

HORARI GENERAL DEL CLUB:
Dilluns a diumenge: de 7:30 a 21:00

HORARI DE SECRETARIA I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Dilluns a divendres: de 7:30 a 15:30 i de 16:45 a 20:45
Dissabtes, diumenges i festius: de 7:30 a 20:45