Paquet de mesures respecte a les quotes del Reial Club Nàutic de Tarragona

CATALÀ

Benvolguts/des socis i sòcies,

El nou tancament de les instal·lacions del Reial Club Nàutic de Tarragona (RCNT) per tal d’acomplir les mesures decretades pel govern català, torna a posar-nos com a entitat en una dura situació.

Tenint en compte però, que la situació també és difícil pels socis i sòcies, la junta directiva va prendre ahir l’acord d’adoptar un paquet de mesures per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19 sobre els socis i sòcies, si aquest tancament es perllonga més enllà dels quinze dies anunciats.

Aquest paquet de mesures és el següent:

  • Possibilitat de congelar la quota a aquells socis i sòcies que puguin documentar i justificar les dificultats econòmiques afectades per la situació generada per la COVID-19.
  • Cancel·lar els rebuts corresponents als entrenaments de les seccions esportives.
  • Una reducció del 25% de la quota de novembre, que s’aplicarà al desembre, si el tancament dura tot el mes de novembre. A partir de desembre, aquesta reducció s’aplicarà sobre els dies en què el club estigui tancat.
  • Respecte dels trimestres de pàdel i vela, es descomptarà al preu del segon trimestre la part corresponent als dies sense entrenament. En cas que algun soci no vulgui renovar, la devolució es realitzarà a les oficines del club.

Si malgrat aquest esforç general, alguna persona sense una causa de força major es vulgues donar de baixa de l’entitat, que, recordem és sense ànim de lucre, informem que les condicions per tornar a formar part del club canviaran.

Si necessiteu ampliar aquesta informació o teniu algun dubte, podeu contactar amb el club a través del correu electrònic info@rcntarragona.org.

Desitgem que aquestes mesures per l’any 2020 us permetin superar aquesta complicada situació i que ens puguem retrobar ben aviat al club.

Atentament

La junta directiva


CASTELLANO

Apreciados/as socios y socias,

El nuevo cierre de las instalaciones del Reial Club Nàutic de Tarragona (RCNT) para cumplir las medidas decretadas por el gobierno catalán, vuelve a ponernos como entidad en una dura situación.

Teniendo en cuenta que la situación también es difícil para los socios y socias, la Junta Directiva tomó ayer el acuerdo de adoptar un paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la COVID-19 sobre los socios y socias, si este cierre se prolonga más allá de los quince días anunciados.

Este paquete de medidas es el siguiente:

  • Posibilidad de congelar la cuota a aquellos socios y socias que puedan documentar y justificar las dificultades económicas afectadas por la situación generada por la COVID-19.
  • Cancelar los recibos correspondientes a los entrenamientos de las secciones deportivas.
  • Una reducción del 25% de la cuota de noviembre, que se aplicará en diciembre, si el cierre dura todo el mes de noviembre. A partir de diciembre, esta reducción se aplicará sobre los días en que el club esté cerrado.
  • Respecto de los trimestres de pádel y vela, se descontará al precio del segundo trimestre la parte correspondiente a los días sin entrenamiento. En caso de que algún socio no quiera renovar, la devolución se realizará en las oficinas del club.

Si a pesar de este esfuerzo general, alguna persona sin una causa de fuerza mayor se quisiera dar de baja de la entidad, que, recordamos es sin ánimo de lucro, informamos que las condiciones para volver a formar parte del club cambiarán.

Si necesitáis ampliar esta información o tenéis alguna duda, podéis contactar con el club a través del correo electrónico info@rcntarragona.org.

Deseamos que estas medidas para el año 2020 os permitan superar esta complicada situación y que nos podamos reencontrar bien pronto en el club.

Atentamente

La Junta Directiva