Compte enrere per a la nova palanca a l’hangar!

Compte enrere per a la nova palanca a l’hangar!

Ja han començat els preparatius per a la instal·lació de la nova palanca en l’hangar del RCNT al riu Francolí, malmesa en la riuada d’octubre de l’any 2019.

Avui quedaran col·locats els ancoratges de les passarel·les a l’espera de l’embarcador, que fabrica la prestigiosa empresa francesa PorAlu i que està previst que arribi a final d’aquest mes de juny.

Volem agrair especialment tot el suport rebut per part del Port de Tarragona!

Cuenta atrás para la nueva palanca en el hangar!

Ya han comenzado los preparativos para la instalación de la nueva palanca en el hangar del RCNT en el río Francolí, dañada en la riada de octubre del año 2019.

Hoy quedarán colocados los anclajes de las pasarelas a la espera del embarcadero, que fabrica la prestigiosa empresa francesa PorAlu y que está previsto que llegue a finales de este mes de junio.

Queremos agradecer especialmente todo el apoyo recibido por parte del Puerto de Tarragona!